DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÂY DỰNG HIỆP KẾT

Lĩnh vực kinh doanh :
Địa chỉ : Số 89-91 Hải Thượng Lãn ông, Phường Mỹ Đông, Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận
Điện thoại : 01277 872 849
Ngày cấp : 07/05/2015
Tên giám đốc : Nguyễn Văn Lên