5248

Công Ty Cổ Phần Văn Hoá Tổng Hợp Ninh Thuận

Địa chỉ : 450A, Thống Nhất, Phan Rang, Ninh Thuận
Điện thoại : 068.3822595
Fax : 068.3822595
Email : Đăng nhập Can view
Hướng dẫn cập nhập, xác thực và quản trị hồ sơ doanh nghiệp trên VIETNAMNAY.COM

Công Ty Cổ Phần Văn Hoá Tổng Hợp Ninh Thuận

Lĩnh vực kinh doanh :
Địa chỉ : 450A, Thống Nhất, Phan Rang, Ninh Thuận
Điện thoại : 068.3822595
Fax : 068.3822595
Email : Đăng nhập Can view
Ngày cấp : 13/05/2011
Tên giám đốc : Phan Ngọc Hải